Hradová

Patrí medzi Slovenské hrady o ktorých toho veľa nevieme, možno sa niečo časom v archívoch vyskytne a bude sa toho vedieť viac. O tomto hrade písali v roku 1864 najväčšie Maďarské noviny a tak viem aspoň uviesť, čo sa o tomto „tajomnom“ hrade uvádza: Skôr, ako by sme vzhliadli mesto Tisovec, najskôr nás upúta, ako vidieť aj na priloženej kresbe, nezvyčajné bralo, je to Tisovská Hradová, kto by chcel vyliezť na jeho vrchol, musel by byť šikovným gymnastom, ale aj tak by bol výstup životu nebezpečný.

To tvrdia, že niekdajší vchod na vrchol bol medzi dodnes viditeľnými trhlinami na brale, takže výstup prebiehal vo vnútri brala, vytesanými chodníkmi ako v jaskyni. Kedysi bolo toto miesto obľúbené ako útočisko pre lúpežných rytierov a ako sídlo, odkiaľ podnikal lúpežné výpravy ho požíval aj Matej Bašo, ešte predtým ako neverný opatrovateľ Tornallyho sirôt, tieto pripravil o hrad Muráň.

Bebek mal tiež za sebou dobrodružný mládenecký život spolu s Matejom Bašom a Menyhért Balassom viedol za čas život lúpežného rytiera a boli priateľmi. Potom sa však stal stúpencom kráľa Ferdinanda, a tým sa stal zaťatým nepriateľom svojim bývalým priateľom, už len preto, že poznal tajomstvá Mateja Baša, poznal Hradovú v Tisovci, tajné sklady a úkryty. Preto sa stal Bebek vítanou posilou pri útoku na hrad lúpežného rytiera ako aj na dolapenie Mateja Baša.

neobyčajne hlboká studňa, tú však rozpadávajúce sa ruiny hradu úplne zakryli.

Tento článok je voľným prekladom z Nedeľňajších novín vydaných v Budapešti dňa 10. januára 1864. V danom prípade nebolo mojim účelom skúmať hodnovernosť údajov, ale zachovať autenticitu článku, aby sa aj do budúcna zachovala možno len povesť alebo legenda viažuca sa k Hradovej v Tisovci.

Náučný chodník Hradová

Náučný chodník Hradová kopíruje turistický chodník a je 3,12 km dlhý s prevýšením 475m. Oddychové miesta spestrujú osadené informačné panely a lavičky. Náučný chodník pozostáva z deviatich náučných tabúľ a jedného informačného bodu, ktorým sa chodník začína. Informačný bod tvorí prístrešok, ktorý sa nachádza neďaleko centra mesta (100 m). V budúcnosti by sa jeho súčasťou malo stať aj menšie miesto na parkovanie.

Prvý informačný panel je na autobusovej zastávke, ktorý informuje turistov o existencii chodníka a ostatných miestach ktoré môžu v Tisovci navštíviť.

Prvý informačný panelTisovská Hradová (887 m n. m.) predstavuje jednu z najvýraznejších krajinných dominánt okolia Tisovca. Tento mohutný vrch z vápencových brál s početnými jaskyňami poskytoval ľuďom bezpečné bývanie už od mladšej doby kamennej. Stopy po pravekom osídlení dodnes nachádzame takmer po celom hrebeni. Vrchol Hradovej ukrýva aj zvyšky stredovekého hradu, opradeného množstvom legiend.

Hradová sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Muránska planina. V roku 1984 bola zaradená medzi maloplošné chránené územia. Dôvodom pre zriadenie tejto národnej prírodnej rezervácie o rozlohe 127,47 ha je prítomnosť zachovalých pestrých spoločenstiev so zastúpením viacerých zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Na jej území platí piaty, teda najvyšší stupeň ochrany. Hradová je súčasťou navrhovaného územia európskeho významu sústavy NATURA 2000.

GPS: N48.68239, E19.92408